fbpx

O Spółce i Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Erato Energy S.A. prowadzi działalność w dwóch obszarach:

  1. na rynku OZE (sprzedaż i montaż głównie instalacji fotowoltaicznych, ale również pomp ciepła i magazynów energii) poprzez jednostkę dominującą – Erato Energy S.A.;
  2. na rynku inwestycji kapitałowych (akcje i udziały spółek na wczesnym etapie rozwoju) poprzez jednostkę zależną – TIG ASI Sp. z o.o.

Najwięcej przychodów, zarówno z perspektywy Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej, uzyskiwane jest ze sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych. Spółka ma ugruntowaną pozycję na tym rynku, prowadząc działalność na terenie całej Polski.

W zakresie OZE Spółka planuje kontynuować dotychczasową działalność oraz:

  1. uatrakcyjniać ofertę o innowacyjne produkty, jak na przykład wprowadzone w marcu 2022 r. we współpracy z Ergo Hestią i Mondial Assistance ubezpieczenia assistance;
  2. pozyskiwać nowe kanały dystrybucyjne, w tym we współpracy z zewnętrznymi partnerami, jak na przykład zawarty w marcu 2022 r. kontrakt dotyczący obsługi rolników zrzeszonych w SM Mlekovita;
  3. zwiększać nacisk na pozyskiwanie klientów korporacyjnych, których:
    • zapotrzebowanie na energię jest dużo większe niż w przypadku klientów detalicznych oraz potrzebne w dużej mierze w porach dnia, kiedy energia ze słońca jest produkowana (w przeciwieństwie do gospodarstw domowych, gdzie zapotrzebowanie rośnie w godzinach popołudniowych),
    • decyzje biznesowe nie są uzależnione od zmienionego w 2022 r. prawa w zakresie rozliczania prosumentów.
W zakresie inwestycji kapitałowych planuje się, że TIG ASI Sp. z o.o. będzie kontynuować swój rozwój realizując inwestycje i dezinwestycje.
Kontakt