fbpx

Głównymi i podstawowymi elementami zestawu
fotowoltaicznego są:

Co jest potrzebne oprócz paneli?

Przy pomocy inwertera oraz odpowiednich zabezpieczeń, energię wytwarzaną przez panele (prąd stały) można przekazać dalej, w formie prądu zmiennego. Prąd zmienny płynie w wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej w obiekcie i całej sieci niskiego napięcia.

Wyprodukowana energia zostanie wykorzystana na potrzeby bieżącego zużycia prądu, a jej nadmiar – wprowadzony do sieci elektroenergetycznej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 
© 2022 ERATO ENERGY S. A. All Rights Reserved.
Kontakt