fbpx
 

Fotowoltaika

Pompy ciepła

Magazyn energii

 

Ulga w podatku rolnym

Rolnicy są wyjątkową grupą wśród użytkowników instalacji fotowoltaicznych, którzy zyskują więcej, a czas zwrotu z inwestycji jest szybszy. Pierwszym powodem, dla którego fotowoltaika w gospodarstwie zwraca się szybciej jest fakt, że w większości działalności godziny największego poboru energii pokrywają się z godzinami produkcji energii przez instalację. Drugim powodem jest możliwość wliczenia kosztu instalacji w koszt prowadzenia działalności oraz odliczenia podatku VAT w wysokości 23%, niezależnie czy instalacja zostanie sfinansowana całościowo czy w formie rat leasingu. Trzecim z powodów jest ulga podatkowa, dostępna wyłącznie dla rolników.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym pozwala na budowę i modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, ale również na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii, w tym słońca. Skorzystanie z ulgi jest możliwe, gdy instalacja zostanie sfinansowana ze środków własnych, w tym kredytu, leasingu lub pożyczki (niemożliwe dla inwestycji z dofinansowaniem z pieniędzy publicznych). Ile wynosi ulga w podatku rolnym? Można odliczyć aż 25% kosztów instalacji fotowoltaicznej, a sama ulga jest przyznawana po wykonaniu inwestycji. Dodatkowym atutem jest fakt, że ulgę można rozliczać przez 15 następujących po sobie latach podatkowych, przechodzi również na następców rolnika.

Jak uzyskać ulgę podatkową? Jest to niezwykle proste:

Ulga w wysokości 25% kosztów (1/4 ceny) instalacji fotowoltaicznej to wyjątkowo korzystna oferta dla gospodarstwa. Pozwala to znacząco skrócić czas zwrotu inwestycji oraz korzystnie wpływa na zainteresowanie fotowoltaiką w środowisku rolników. Moc instalacji objęta ulgą nie jest limitowana, tak więc możesz z niej skorzystać nawet, gdy planujesz budowę własnej farmy fotowoltaicznej. Planując inwestycję nie musisz posiadać na nią gotówki – służymy pomocą w uzyskaniu pożyczki czy leasingu dla Twojej instalacji. Zważając na to, że ceny prądu wciąż rosną i w najbliższym czasie trend ten wciąż będzie się nasilał – decyzja o inwestycji we własny prąd ze słońca jest jedną z najlepszych inwestycji dla gospodarstwa rolnego.

 
 

Planujesz instalację wyłącznie na potrzeby swojego domu, a nie gospodarstwa? W takiej sytuacji skieruj się do zakładki ‘dla domu’ – przeczytasz tam o możliwych dofinansowaniach, ulgach oraz montażu małych instalacji dla potrzeb mieszkalnych.


Dla domu

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

    Kontakt