fbpx
 

Fotowoltaika

Pompy ciepła

Magazyn energii

 

Instalacja 50 kWp +

Czym różni się instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp od tej poniżej tej wartości? Decydując się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp gospodarstwo rolne staje się prosumentem, natomiast po przekroczeniu tej mocy – wytwórcą energii elektrycznej. Realizacja mikroinstalacji jest też prostsza (niż realizacja inwestycji większej niż 50 kWp), ponieważ jej wykonanie nie wymaga uzyskiwania pozwoleń administracyjnych. Warto pamiętać, że gdy gospodarstwo posiada więcej niż jeden licznik prądu lub ma możliwość wystąpienia o kolejne przyłącze, to do każdego z nich można przyłączyć odrębną mikroinstalację.

Jeśli jednak zapotrzebowanie gospodarstwa jest wyższe niż 50 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej, należy zrealizować instalację o takiej mocy, jaka będzie wystarczająca dla jego pokrycia. Wokół tematyki stawiania instalacji o mocy większej niż 50 kWp narosło w ostatnich latach wiele mitów, w większości zupełnie bezpodstawnych. Owszem, instalacja taka wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jednak niekoniecznie musi to sprawić, że realizacja tej inwestycji będzie przedłużać się w czasie. Warto pamiętać, że niekoniecznie wszystkie etapy realizacji muszą być wykonane przez jedną firmą – jeśli dysponujesz już pozwoleniem na budowę dla instalacji fotowoltaicznej, z chęcią przystąpimy do jej realizacji jako wykonawca. Jeśli jednak potrzebujesz opieki nad uzyskaniem pozwolenia – możesz na nas liczyć, zaopiekujemy się Twoją realizacją na każdym etapie inwestycji.

Przeanalizujmy więc co i w jakiej kolejności należy wykonać, by cieszyć się instalacją fotowoltaiczną o mocy powyżej 50 kWp:

Rolnicy posiadają też duże ułatwienie, jeśli chodzi o realizację własnej, dużej instalacji fotowoltaicznej. W sytuacji, gdy ma się w planach budowę instalacji o mocy powyżej 500 kWp, a obszar objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), takie instalacje można lokalizować tylko na obszarach wyznaczonych w MPZP pod taką funkcję. Natomiast w przypadku gruntów rolnych o klasach V, VI oraz nieużytkach – można zlokalizować instalację o mocy do 1000 kWp (1 MW), mimo braku wyznaczenia takiego obszaru w Miejscowym Planie. Należy tu pamiętać, że jeżeli na danym obszarze nie ma uchwalonego Miejscowego Planu, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie Warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu (WZ). Nie ma takiej potrzeby, jeśli instalacja znajdować się będzie na dachach budynków istniejących.

Decydując się na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kWp możesz zastanowić się, czy potrzebujesz jej tylko na potrzeby własnego gospodarstwa, czy może planujesz również sprzedawać wyprodukowaną przez siebie energię. Nie musisz decydować się na jedno z tym rozwiązań, możesz część wyprodukowanej energii przeznaczać na zaspokojenie zużycia gospodarstwa, a pozostałą część sprzedać. Produkcja energii poprzedzona jest uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (przy instalacjach powyżej 500 kWp) bądź wpisem do rejestru wytwórców w małej instalacji (przy instalacjach o mocach 50 – 500 kWp), co pozwala również na jej sprzedaż. Sprzedaż wyprodukowanej energii odbywa się poprzez system aukcji OZE lub umowę cywilnoprawną PPA (Power Purchase Agreement).

 

Rozważasz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kWp dla swojego gospodarstwa? Warto wybrać firmę, która ma doświadczenie w montażu dużych instalacji, pozytywną opinię wśród Klientów oraz w branży, a także dysponuje szybką obsługą serwisową. Wybierając Erato Energy decydujesz się na profesjonalną obsługę na każdym etapie realizacji swojej instalacji fotowoltaicznej i jej późniejszego działania. W kwestiach inwestycji nie ufaj przypadkowi - zaufaj najlepszym.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

    Kontakt